Abbott(USA) ASSY, SOLV ,5KG BLK (NO WSHR 9340044) Hematology Analyzer cd3200,cd3700 used

Описание