Abbott(USA) Chemistry Analyzer C16000, 1 ML Syringe 4PK NEW

Описание