Abbott(USA) Cuvette dry tip, aeroset Chemistry Analyzer NEW

Описание