Abbott(USA) PCB ASSY, RGT EMPTY SNSR,Hematology Analyzer CD3700 Used

Описание