Abbott(USA) PN:09D41-02 Syringe 1 ml 4PK ,Chemistry Analyzer C4000,C8000 1 ML Syringe

Описание