Abbott(USA) (PN:86636-101)Pressure sensor,Chemistry Analyzer Architect C16000 NEW

Описание