Abbott(USA) ASSY HGB FLOW CELL,Hematology Analyzer cd3200 Used