Abbott(USA) ASSY SHEAR VALVE DRVR Hematology Analyzer cd3200 Used

Описание