Abbott(USA) ASSY, SOLV, 3.9KG WHT (NO WSHR 9340045) Hematology Analyzer cd3200,cd3700 Used

Описание