Abbott(USA) C16000 Chemistry Analyzer Lamp 12V20W (PN:09D45-02) NEW

Описание