Abbott(USA) Cuvette dry tip, C16000 Chemistry Analyzer NEW

Описание