Abbott(USA) pcb assy ,sdm,hematology analyzer cd1700,cd1800,cd3700 Used

Описание