Abbott(USA) printer ,Abbott i-stat 1 Blood Gas Analyzer New,OEM

Описание