Abbott(USA) Sample Rack , Architect C16000 Chemistry Analyzer NEW

Описание